Altendorf CZ

Kostel sv. Jakuba ve Willhofu

ZASTÁVKA NA SVATOJAKUBSKÉ CESTĚ

Kostel sv. Jakuba ve Willhofu

Byl jedním z dvanácti Ježíšových učedníků – apoštol Jakub. Příběh jeho hrobu v Santiagu de Compostela je opředen legendami a od přelomu prvního tisíciletí se stal cílem poutních cest, které pokračují již po staletí. Síť svatojakubských cest pokrývá celé Německo. Jedna z mnoha poutních tras vede také přes Česko-bavorskou stezku přátelství a jednou ze zastávek je obec Willhof s kostelem svatého Jakuba. Z Willhofu do cíle v Santiagu de Compostela urazí poutníci ještě 2664 kilometrů pěší trasy. Kostel s chórovou věží, postavený kolem roku 1150, leží na Svatojakubské cestě Hornofalckého lesního spolku, která vede z česko-německé hranice u Eslarnu směrem na Ensdorf u Ambergu. Románský kostel se nachází na vyvýšeném místě nad řekou Schwarzach. Je postaven z nápadně velkého kvádrového zdiva a na hlavním oltáři z roku 1682 je vyobrazen svatý Jakub.

Další informace:

www.oberpfaelzer-waldverein.de, záložky Wanderwege/Hauptverein

Věděli jste to?

Legenda o apoštolu Jakubovi vypráví, že po Ježíšově nanebevstoupení žil ve Španělsku a hlásal křesťanství. Po návratu do Palestiny byl v roce 44 n. l. na příkaz Heroda Agrippy I. sťat. Z obavy ze zneuctění jeho tělo učedníci naložili do loďky, která po sedmi dnech doplula do Galicie v severozápadním Španělsku. Dále ve vnitrozemí byl poté apoštol pohřben. Na počátku 9. století přivedl poustevník biskupa Theodomira k hrobu, ke kterému ho zavedly zářící hvězdy. Biskup v nalezených tělesných ostatcích rozpoznal ostatky apoštola. Zda se pozůstatky svatého Jakuba skutečně nacházejí v Santiagu de Compostela, nebylo dodnes prokázáno.


Čerstvě ulovené rovnou na stůl

POTĚŠENÍ A ZÁŽITEK NEJEN PRO RYBÁŘE

Požitek z ryb v Hornofalckém lese

Idylicky stále znovu a znovu doprovází Česko-bavorskou stezku přátelství – řeka Schwarzach. Kromě toho, že je biotopem mnoha živočišných a rostlinných druhů, je také oblíbeným cílem obzvláště mezi rybáři: Vyskytuje se zde úhoř, štika, mník, lín, pstruh potoční a pstruh duhový. Lze zde však ulovit i hornofalckého kapra (hostující rybáři potřebují platný rybářský lístek a povolenku pro hosty). Jedná se o regionální pochoutku, jejíž historie je stará přibližně 1000 let. Není totiž doma jen v našich čistých vodách, které většinou stále kopírují přirozený tok řeky. Hornofalcký kapr je chován na přibližně 3 000 farmách v rybnících o ploše přibližně 10 000 hektarů. V některých částech Hornofalckého lesa je rybníkářství důležitým hospodářským faktorem.

Další informace:

Informace o rybaření: www.oberpfaelzerwald.de/angeln

Věděli jste to?

• Kapr pochází původně z Asie a do Evropy ho pravděpodobně přivezli Římané. Ve středověku byl chov kaprů druhotným způsobem využití rybníků, které primárně sloužily k zadržování vody.

• Hornofalcký kapr má sezónu od září do února. Od září do dubna je k dostání u majitelů rybníků nebo v restauracích, jako je Gasthof Schiesl v Altendorfu, který získal titul „Vynikající hornofalcká rybí kuchyně“.

• Evropská unie vyhlásila tento region za evropskou rybářskou hospodářskou oblast. Od roku 2002 je pojem, původ a vývoj kapra chráněn v celé Evropě a spotřebitelé se mohou spolehnout na kontrolovanou ochrannou známku „Hornofalcký kapr“ coby zeměpisné označení. Rybníkářská oblast Charlottenhofer Weihergebiet je srdcem kapřího regionu ve střední Horní Falci.