Gaisthal CZ

Bájný Frauenstein

ZŘÍCENINA HRADU V MYSTICKÉM LESE

Zřícenina hradu Frauenstein

Okolí zříceniny hradu Frauenstein vypadá jako pohádkový les. Husté mechové polštáře tlumí zvuky a umožňují tak vychutnat si ticho tohoto mystického prostředí. Kolem kdysi mohutného hradního komplexu, který bohužel stále více chátrá, koluje několik legend. Vypráví se například o pokladu na Frauensteinu. O půlnoci ze Zeleného čtvrtka na Velký pátek se prý pod zchátralým obloukem brány otevírá podzemní chodba. Trpaslík zavede hosta do rytířského sálu s truhlicemi pokladů a rovnou mu podá příhodný pytel, ve kterém lze poklady vynést nahoru. Poklad však krok za krokem těžkne a těsně před východem zatlačí svého nositele do země, takže se zakletí koně za hrozivého hřmotu a řinčení probudí a bývalí panoši a rytíři vyrazí do boje. Komu se podaří z této situace uniknout, slíbí, že už nikdy nebude ukrytý poklad hledat.

Další informace:

www.vg-schoensee.de

Věděli jste to?

• Raná historie hradu není známa – podle pověsti jej postavili obři. Koncem 13. století získal dolnobavorský vévoda Otto panství Schneeberg (Altenschneeberg), k němuž patřil i Frauenstein. Od poloviny 14. století patřil Frauenstein rodu Sazenhoferů a byl sídlem soudu. Pravděpodobně v roce 1508 přešel hrad do vlastnictví rytíře Tomáše Fuchse z Wallburgu. S postupem času nastaly další změny vlastníků – někdy je provázely „zmatky a spory“. Dočasně byl hrad také českým lénem.

• Ke zřícenině hradu vede stezka Schönseer Höhenweg (č. 4).


Ascha (Aša)

ZMĚNY V TOKU ŘEKY A HISTORII

Putování údolím řeky Ascha

Přírodní podmínky, jako je kopcovitý terén, drsnější podnebí a neúrodná půda, přinutily brzy obyvatele regionu Schönseer Land začít si hledat další zdroje obživy. Přirozený tok řeky Ascha tak byl částečně odkláněn náhony pro provoz hamrů, mlýnů a brusíren skla. Postupně byly mlýny a hamry přestavěny na brusírny skla, aby se co nejlépe využila vodní síla. V Rosenthalu bylo v době největšího rozkvětu v provozu 10 brusíren skla. Dřevěná vodní kola poháněla horní kámen zařízení, který spolu s nepohyblivým dolním kamenem s pomocí písku brousil sklo. K leštění matných skleněných tabulí se používala leštící červeň, směs oxidu železitého a vody. Rozkvět brusíren skla nastal v 18. a 19. století. Ve 30. letech 20. století zastavily některé brusírny skla svůj provoz. Několik dalších padlo za oběť povodním v roce 1956. O kdysi vzkvétajícím hospodářském odvětví dnes svědčí již jen roztroušené ruiny.

Další informace:

www.wwa-weiden.de

Věděli jste to?

• Řeka Ascha (Aša) je dlouhá 42 km, pramení u opuštěné vesnice Bügellohe – tam se ještě nazývá Weißbach, od Dietersdorfu se pak jmenuje Ascha – a nakonec se před Neunburgem vorm Wald vlévá nejprve do Schwarzachu, pak přes Naab do Dunaje a nakonec do Černého moře.

• Východně a západně od Schönsee se rozkládají údolí meandrující řeky Ascha, která jsou domovem vzácných živočichů a rostlin. Fauna a flóra jsou popsány na naučné stezce o přírodě s 18 informačními tabulemi.