Pertolzhofen CZ

Přírodní park Hornofalcký les

SKVOST MEZI NAABEM A ŠUMAVOU

Pozůstatky hradu Wildenstein

Přírodní park Hornofalcký les se nachází v srdci Horní Falce a na severovýchodě sousedí s Českou republikou. Rozkládá se na ploše téměř 820 km² v severní a východní části okresu Schwandorf a je charakterizován především matečnými horninami, tj. žulou a rulami. Nadregionálnímu významu se těší chráněná oblast „Prackendorfer und Kulzer Moos“ – 80hektarové rašeliniště na východě přírodního parku. Za ochranu zde však stojí i vzácné orchidejové nebo hořcové louky, skalní útvar „Hochfels“ u Stadlernu a naučná stezka v údolí potoka Taubenwiesbach u Neunburgu vorm Wald.

Další informace:

Přírodovědné prohlídky s průvodcem: www.naturpark-opf-wald.de

Věděli jste to?

• Jedním z charakteristických rysů krajiny přírodního parku jsou četné rybníky, které slouží především k chovu hornofalckého kapra. Zejména mezi Schwandorfem a Schwarzenfeldem v rybníkářské oblasti „Charlottenhofer Weihergebiet“ jsou pro místní krajinu charakteristické stojaté vody.

• Druhým krajinotvorným prvkem přírodního parku je les, který tvoří 40 % jeho plochy. Na severovýchodě je zalesněna dokonce více než polovina území. Největší význam má jehličnatý les, který zaujímá asi tři čtvrtiny lesní plochy. Místy tvoří více než 90 % lesa smrky a borovice.

• Klimatickou zvláštností je takzvaný „český vítr“ – většinou studený kontinentální vítr, který vane z východní Evropy do česko-bavorského pohraničí v době tlakové výše.


Pertolzhofen a řeka Murach

NENÁPADNÉ A PŘESTO VÝJIMEČNÉ

Letní výlet na kolech

„Horské hřebeny korunované lesy, na slunné stráni půvabné vesničky a dole se mezi loukami stříbřitě vine Murach hlubokým údolím. To je údolí Murachu, které mám tak rád, je to můj domov, můj svět!“ Krajinu podél stejnojmenné řeky lze jen stěží popsat výstižněji než v první sloce písně o Murachu. V porovnání s jinými řekami se 34 km dlouhý Murach může zdát nenápadný, pro oblast mezi jeho pramenem u Oberlangau a jeho ústím do řeky Schwarzach u Zangensteinu byl však význačný. Například v nedalekém Teunzu připomíná pamětní sloup uprostřed koryta řeky katastrofální povodeň z roku 1760, která zničila velkou část obce. Pertolzhofen byl naopak díky své vyvýšené poloze ušetřen větších škod způsobených řekou Murach. Historii této malé vesnice, která patří k obci Niedermurach, výrazně utváří místní kostel.

Další informace:

www.niedermurach.de

Věděli jste to?

• Na soutoku Wolfsbachu a Murachu byla kdysi postavena dřevěná kaple. Díky obětním darům poutníků, kteří k této kapli zasvěcené Marii, Matce Boží, putovali dokonce až z Čech, zde byl postaven malý kostelík s mohutnou věží (1150 – zachoval se dodnes). V letech 1697 až 1699 nechal Friedrich Ludwig z Pertolzhofenu kostel přestavět, přičemž zachoval románskou chórovou věž postavenou z mohutných kamenných kvádrů.

• Vyobrazení svaté Starosty  – světice v šatech a s plnovousem na kříži – a více než 800 let stará románská křtitelnice jsou považovány za hornofalckou raritu mimořádné hodnoty.

• Pro mariánskou pouť není známa žádná příčina ani zázrak. Stačila pouze přítomnost významného obrazu Panny Marie.