Schönsee CZ

Centrum Bavaria Bohemia

KULTURNÍ TOČNA MEZI SOUSEDNÍMI REGIONY

Centrum Bavaria Bohemia

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), otevřené v roce 2006, se nachází v historické budově bývalého komunálního pivovaru města Schönsee. Zřizovatelem kulturního centra je spolek Bavaria Bohemia e.V., jehož členové pocházejí z České republiky a Německa. CeBB nabízí dvojjazyčné informace o kulturních nabídkách v regionech Horní Franky, Horní Falc, Dolní Bavorsko, Karlovarský, Plzeňský a Jihočeský kraj. Cílem je dále prohlubovat přeshraniční kulturní a partnerské vztahy. CeBB plní funkci kulturní točny mezi sousedními českými a bavorskými regiony. V rámci projektu „Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic“ se zde pořádají přeshraniční kulturní programy a marketingovými akcemi jsou podporovány kulturní výměna a kooperační a partnerské projekty. Interaktivní moduly, pochozí mapa na podlaze a široký výběr filmů umožňují prožívat na vlastní kůži přeshraniční propojení sousedních regionů v CeBB.

Další informace:

bbkult.net/cz

Věděli jste to?

• Za zdařilé propojení památkově chráněné budovy s moderními prvky získalo CeBB již několik architektonických ocenění.

• Za symbol historie Schönsee je považována „dvojitá socha sv. Jana Nepomuckého“ – svým ztvárněním jedinečná kamenná postava u Zächova domu naproti CeBB. Stejně jako byly dějiny utvářeny zčásti z Čech a zčásti z Bavorska, i tato postava se dívá dvěma směry: jedna strana se obrací na východ k České republice, druhá na západ k Bavorsku.

• Otevírací doba (celoročně):

Po – pá: 09:00 – 16:00 hodin

So: 10:00 – 11:30 hodin

Ne: 14:00 – 17:00 hodin


Krajkářství v regionu Schönseer Land

NEHMOTNÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ

Tradiční řemeslné umění výroby paličkované krajky

Umělecké řemeslo výroby paličkované krajky, které pravděpodobně původně vzniklo v Itálii, se v Schönsee, Stadlernu a Tiefenbachu udržuje od 19. století. Dodnes se předává z generace na generaci, a je tak podstatnou součástí místní identity. Na počátku 20. století byly v Hornofalckém lese založeny tři krajkářské školy, které tuto náročnou řemeslnou techniku v regionu podporovaly a upevňovaly. Ženy a dívky se zde po běžné školní výuce učily krajkářskému řemeslu. Tím se otevřel zdroj příjmů pro tento odlehlý středohorský region, který byl v té době vzdálený od průmyslových oblastí. V průběhu let se v pohraničí vyvinula specifická forma krajky, která se setkala s obdivem na výstavách po celém světě. V šedesátých letech, v době hospodářského zázraku, zájem o paličkovanou krajku opadl, a tak byly krajkářské školy v sedmdesátých letech uzavřeny.

Další informace:

www.vg-schoensee.de

Věděli jste to?

• Při výrobě paličkovaných krajek se systematickým křížením a prohazováním proplétají nitě navinuté na vysoustružených „paličkách“. Důležitou pomůckou jsou špendlíky, kolem kterých jsou uvázány nitě. Jako pracovní předloha se používá takzvaný „podvinek“, ve kterém jsou například naznačeny předděrované body, které ukazují, kam je třeba zapíchnout špendlíky. Tak vznikají určité vzory. Pracovní podklad tvoří „herdule“, polštář ve tvaru ruličky, ušitý ze zbytků látky a naplněný senem, koňskými žíněmi nebo dřevitou vlnou.

• Řemeslná tradice „paličkované krajky v Hornofalckém lese“ je od roku 2016 nehmotným kulturním dědictvím.

• V budově „Klöppeltrafo“ v Schönsee mohou zájemci obdivovat neustále se střídající výstavy paličkované krajky.