Schwarzach Hranice CZ

Horšovský Týn

MALEBNÝ VÝCHOZÍ BOD STEZKY

Přeshraniční výhledy v nádherné přírodě

Dvě partnerská města, Nabburg a Horšovský Týn, jsou začátkem a koncem Česko-bavorské stezky přátelství. Tam, kde kdysi železná opona tvořila zdánlivě nepřekonatelnou hranici, dnes cyklostezka láká k výletům na kole a objevování skvostů sousední České republiky. Na řece Radbuze v jihozápadní části Plzeňského kraje leží město Horšovský Týn s asi 5 000 obyvateli a zajímavými pamětihodnostmi. Kromě hradu a zámku s přibližně 40hektarovým zámeckým parkem stojí za návštěvu především historické centrum města, které bylo prohlášeno za městskou památku, a dále také kostel sv. Petra a Pavla.

Další informace:

www.horsovskytyn.cz

Věděli jste to?

• Prohlídka hradu a zámku Horšovský Týn umožňuje nahlédnout do stavebního a uměleckého vývoje od rané gotiky až po pozdní baroko. Důvodem tohoto širokého rozpětí stavebních stylů byl ničivý požár v roce 1547, který způsobil, že části hradního komplexu byly přestavěny na, ve své době pohodlnější, renesanční zámek.

• Daleko za hranicemi města jsou známé velké červencové městské slavnosti – Anenská pouť. Tradičně se sem vydává také skupina poutníků z příhraničního města Schwarzach, aby se po církevní slavnosti zúčastnili také světských slavností svých českých přátel.


Přírodní památka „Am Hochfels“

PROSTĚ OHROMUJÍCÍ

Výhledy do dálky z přírodní památky Hochfels

Jen pár metrů od centra Stadlernu se nachází nečekaná přírodní krása v nedotčené, divoké přírodě. Přírodní památka „Am Hochfels“, která patří mezi 100 nejkrásnějších geotopů Bavorska, se rozkládá na ploše asi 10 hektarů. Oblast se vyznačuje poli balvanů a jednotlivými balvany, ale především do výše se tyčícím skalním hřebenem tvořeným „kordierit-sillimanitovou rulou“, který spolu s okolní vřesovištní vegetací utváří tuto působivou krajinu. Ruly jsou svědky erozních a zvětrávacích procesů v období pleistocénu (doba ledová, kenozoikum). Zatímco většina rulových vrcholů, které jsou typické pro krajinu jihovýchodní části Hornofalckého lesa, se nachází v lese, Hochfels nabízí díky své otevřené poloze nádherný panoramatický výhled. Pro zachování otevřené krajiny je oblast chráněna jako přírodní památka a je intenzivně udržována.

Další informace:

www.lfu.bayern.de/geologie

Věděli jste to?

• Přírodní památka „Am Hochfels“ je výchozím bodem pro rozmanitý výlet po zážitkovém hraničním okruhu (cca 8 km) ke zřícenině hradu Reichenstein, k rozhledně Böhmerwaldaussichtsturm a opuštěné vesnici Bügellohe.

• Na druhé straně silnice vede cesta podél 14 zastavení křížové cesty dolů z kopce Kalvarienberg do centra obce k poutnímu kostelu Nanebevzetí Panny Marie. Každý rok 15. srpna sem míří mnoho poutníků, aby oslavili velký svátek Nanebevzetí Panny Marie.