Wölsendorf CZ

Naab (Nába)

JEDNA Z NEJKRÁSNĚJŠÍCH NĚMECKÝCH ŘEK

Zastavení u řeky Naab (Nába)

Cyklisty již na jejich cestě doprovázela nebo tak učiní při dalších kilometrech – řeka Naab. Naab nese své jméno od soutoku řek Waldaab a Haidenaab jižně od Weidenu i.d.OPf. u Oberwildenau. Dále na sever se větví na řeky Fichtelnaab, Waldnaab a Schweinenaab. Na celkem 98 kilometrech protéká od severu okresem Neustadt a.d. Waldnaab, městem Weiden i.d.OPf., okresem Schwandorf a nakonec okresem Regensburg (Řezno). Řeka Naab je klidná, s pomalými proudy a bez úseků s vyšší obtížností, a proto je ideální pro nenáročné výlety lodí. Přitom můžete poznávat okolní krajinu Hornofalckého lesa z jiné, fascinující perspektivy.

Další informace:

www.oberpfaelzerwald.de/bootswandern

Věděli jste to?

• Řeka Naab je největším levostranným přítokem Dunaje nad Vídní. Vlévá se do Dunaje u Mariaortu a tedy nakonec do Černého moře.

• U ústí do Dunaje má průtok 50 m³ vody za sekundu. Naab je vodním tokem prvního řádu a z vodohospodářského hlediska má velký význam. Povinnost rozvoje a péče o ni má Svobodný stát Bavorsko.

• Až do mohutné, katastrofální povodně v roce 1304 se řeka Regen (Řezná) vlévala do řeky Naab před jejím vyústěním do Dunaje. Teprve po této povodni se ústí Naabu posunulo na západ do dnešní polohy a Regen se samostatně vlévá přímo do Dunaje.


Slovanské osídlení

DOKUMENTAČNÍ CENTRUM VE WEIDINGU U
NABBURGU

Ranní krajina v údolí řeky Schwarzach

Dokumentační centrum pro slovanské osídlení zavede návštěvníky na cestu časem od doby kamenné až po pozdní středověk. Výstava ukazuje stopy lidského osídlení v údolí Schwarzachu se zaměřením na slovanskou sídelní aktivitu mezi 7. a 9. stoletím. Jsou zde prezentovány vykopávky v rámci archeologického výzkumu z někdejší slovanské osady u Dietstättu – „Messhofzell“. V deseti vitrínách jsou vystaveny nálezy z nejbližšího okolí, jako jsou keramické střepy, mlýnské kameny na obilí a přesleny. K vidění je zde však také byzantský relikviářový kříž z mosazi a bronzu, pocházející z 11. století pravděpodobně z oblasti Kyjeva.

Věděli jste to?

• Při archeologickém výzkumu v údolí dolního Schwarzachu byla nalezena kašna s dubovým pláštěm a dřevěným vědrem ze slovanského sídliště. Je jediná svého druhu v Bavorsku a byla dendrochronologicky datována do roku 765 n. l. Tento pozoruhodný nález se nachází v Historickém muzeu v Regensburgu (Řezno). Replika této kašny je k vidění v Dokumentačním centru.

• Na popud místního památkáře Heinricha Schwarze doprovázeli v letech 2002-2007 archeologický výzkum severozápadně od Dietstättu po vědecké stránce také univerzitní pedagogové Dr. Losert a Prof. Dr. Szameit a jejich studenti archeologie z univerzit v Bamberku a Vídni.

• Muzeum vzniklo dostavbou k chatě Johannihütte. Skupinové prohlídky jsou možné po předchozí domluvě.