Cykloneděle 2024 na Bavorsko-české stezce přátelství

Cykloneděle 2024 na Bavorsko-české stezce přátelství

„ILE cykloneděle 2024 dne 28. dubna 2024 - letos v tak trochu větším pojetí“ Větším? Co tím přesně myslíme? U nás v ILE Brückenland Bayern-Böhmen je každoroční cykloneděle na Česko-bavorské stezce přátelství již mnoho let zavedenou institucí – cyklistická sezóna...
Cykloneděle 2024 na Bavorsko-české stezce přátelství

ILE Radlersonntag 2024

ILE-Radlersonntag 2024 Der ILE-Radlersonntag 2024 am 28. April 2024 - heuer mal etwas größer gedacht Größer? Was ist genau damit gemeint? Bei uns hier in der ILE Brückenland Bayern-Böhmen ist der jährliche Radlersonntag auf dem Bayerisch-Böhmischen Freundschaftsweg...